Betongtobb 1011

Konisk form med rett utløp, tung, stabil utførelse med et håndtak for å åpne og lukke. Patenterte åpne- og lukkemekanisme.
For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 150 L - 1000 L

Betongtobb 1011 H

Konisk form med rett utløp, tung, stabil utførelse med et håndtak for å åpne og lukke. Patenterte åpne- og lukkemekanisme.
For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 150 L - 1000 L


Betongtobb 1012

Konisk form med rett utløp, ekstra tung og stabil utførelse med et håndtak for å åpne og lukke. Patenterte åpne- og lukkemekanisme.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 500 L - 2000 L 

Betongtobb 1012 H

Konisk form med rett utløp, ekstra tung og stabil utførelse med et hjul for å åpne og lukke. Patenterte åpne- og lukkemekanisme.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 500 L - 2000 L 


Betongtobb 1013

Konisk form med rett utløp, tung, stabil utførelse med et håndtak for å åpne og lukke. Patenterte åpne- og lukkemekanisme.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 500 L - 4000 L 

Betongtobb 1013 H

Konisk form med rett utløp, tung, stabil utførelse med et hjul for å åpne og lukke. Patenterte åpne- og lukkemekanisme.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 500 L - 4000 L 


Betongtobb 1014

Konisk, lav form med rett utløpsåpning.
For lav belastning med patentert tappeluke.

Valgfritt påsveiset kjetting eller løftebom.

Betongtobb 1016

Konisk form med rett utløp for festing av slange. Tung, stabil utførelse med et håndtak for å åpne og lukke. Patenterte åpne- og lukkemekanisme.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 150 L - 4000 L 


Betongtobb 1016 H

Konisk form med rett utløp for festing av slange. Tung, stabil utførelse med et hjul for å åpne og lukke. Patenterte åpne- og lukkemekanisme.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 150 L - 4000 L 

Betongtobb 1016 H m/ personkurv

Konisk form med rett utløp for festing av slange. Tung, stabil utførelse med et hjul for å åpne og lukke. Patentert åpne- og lukkemekanisme.
På siden er det en påbygd personkurv for betjening av åpningshjul. Betongtobben tilfredstiller de tyske sikkerhetskravene. Kurven er kun for en person.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.


Betongtobb 1016 m/ fjernstyring

- Konisk form med rett utløp for festing av slange. Tung, stabil utførelse. For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.
- Styringen av åpne- og lukkemekanismen og utvendig vibrator styres via en fjernkontroll med en rekkevidde på 100 m.
- Åpnings og lukkemekanismen styres av et hydralisk sylinder, en hydralisk pumpe og et batteri m/ lader.
- Betongtobben er produsert etter de tyske sikkerhetskravene, bl.a. automatisk lukking av lukkemekanismen ved brudd av forbindelsen med fjernkontrollen eller batteri/strømbrudd. Dette kan være ved overskridelse av rekkevidden fra fjernkontrollen.

Volum: 250 L - 300 L 

Betongtobb 1016 m/ kjettinghjul

Konisk form med rett utløp for festing av slange. Tung, stabil utførelse med med hjulbetjening på den ene siden og kjettinghjul (med 6 meter endeløs kjetting) på den andre siden. Patenterte åpne- og lukkemekanisme.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 150 L - 4000 L


Betongtobb 1017

Sylinderisk konisk form med lukkemekanisme på slangeenden og 1,25 m slange, kan velges med en diameter på 150 eller 200 mm.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 150 L - 2000 L 

Betongtobb 1018

Liggende sylinderisk konisk form med rett slange utløp, tung og stabil utførelse. Åpnes og lukkes med en bøyle.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 150 L - 2000 L 


Betongtobb 1018 H

Liggende sylinderisk konisk form med rett slange utløp, tung og stabil utførelse. Åpnes og lukkes med hjul.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 150 L - 2000 L

Betongtobb 1019

Liggende betongtobb. Horisontal sylindrisk-konisk form med sylindrisk rett utløp.


Betongtobb 1020

Universal betongtobb, det kan velges mellom rett og sideutløp. Rennen er bevegelig. Åpnemekanismen styres av en bøyle.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 150 L - 2000 L 

Betongtobb 1020 H

Universal betongtobb, det kan velges mellom rett og sideutløp. Rennen er bevegelig. Åpnemekanismen styres med hjul.

For løfting i kran kan det velges kjetting eller bøyle.

Volum: 150 L - 2000 L


Betongtobb 1021

Avrundet form med lateral
utløpsåpning. Grovt, kraftig design.

Valgfritt påsveiset kjetting
eller løftebom.

Betongtobb 1023

Avrundet form med lateral utløpsåpning
og slange kopling.
Tappelukeluke med hevarm operasjon.

Valgfritt påsveiset kjetting eller løftebom.


Betongtobb 1025

Horisontal rund form med lateral
utløpsåpning. Solig, kraftig
design med løftebom.

Betongtobb 1028

Oval form med sideveis utløp. Ekstra kraftig design med åpningsbøyle til den patenterte tappeluken. Valgfritt påsveiset kjetting eller løftebøyle.

Kan leveres med løfteskinner for gaffeltruck (begge sider).

Volum: 250 L - 2000 L


Betongtobb 1029

Designet for universal bruk for enten rett eller sideveis tømming. Bevegelig utløpsrenne. Kvadratisk avrundet form med rett utløp. Ekstra kraftig design med åpningsbøyle til den dobbeltmantlede segmenterte tappeluken.

Volum: 400 L - 2000 L

Betongtobb 1031 A

Kvadratisk med avrundede hjørner, rett utløp
med hevarm operasjon av den dobbeltmantlede
segmentære tappeluken.
Lett aluminium design for helikopter transport
med tau.


Betongtobb 1035

Kvadratisk og avrundet form med rett slangetilkobling ekstra tung og stabil utførelse. 3 meter åpningstau for åpning av lukkemekanismen. Lukkemekanismen stenges automatisk etter at tauet er sluppet tauet.

Standardutførelsen leveres med 3 meter gummislange og 3 meters åpningstau.

Volum: 250 L - 2000 L

Betongtobb 1036

Liggende, kvadratisk form med avrundede hjørner. Rett utløpsåpning med slangekopling. Solid, ekstra kraftig design med trekktau for åpning av tappeluke. Returfjær som lukker automatisk tappeluken når tauet slippes.

Valgfritt påsveiset kjetting eller løftebøyle.
Leveres standard med 3.0 m slange og 3.0 m trekktau.

Volum: 250 L - 2000 L


Betongtobb 1091

1091.png

Lav kvadratisk betongtobb med siderenne som valgfritt kan benyttes. 

Volum: 150 L - 500 L

Betongtobb 1092

Rektangulær betongtobb med rett utløp. Valgfritt kjetting eller bøyle til løft.

Volum: 150 L - 1000 L


Betongtobb 1093

Rektangulær betongtobb med rett utløp. Ekstra kraftig design.

Valgfritt med kjetting eller bøyle til løft.

Volum: 500 L - 4000 L